Switchek, közösítők és diplexerek, amelyeket egyéni műholdas rendszerekben használnak

A kapcsolók felhasználásának okai
Manapság egyéni műholdas rendszereket használnak fel arra a célra, hogy egy műholdas vevőkészülékkel egy műholdról műsorokat vehessenek. A felhasználók jobban szeretnének hozzáférni legalább kettő, de inkább több program vételéhez, vagy több poziciójú konvertert (LNB) beszerelni. A leggyakoribb helyzet két műhold vétele, ami két átalakítóból (LNB) és egy kapcsolóból áll.
Sajnos a digitális műholdas készülékek is általában csak egy bemenettel vannak ellátva és azért, hogy két konvertert tudjanak befogadni, ahhoz külső kapcsolót kell igénybe venni.
Konverter kapcsolók.
  • kézi, amit gyakorlatilag nem használnak,
  • Tone Burst jel,
  • DiSEqC jelvezérlés,
  • jelkapcsolás 8. ponton Euroconnector (SCART)
  • vezérlés a 8. ponton SCART
  • 22 kHz jelkapcsoló.
Az elektronikus kapcsolók felépítése.
Mindegyik kapcsoló egyszerűen IC-ből és kapcsolóáramkörökből áll. Vannak olyan kapcsolók, amelyet DiSEqC jellel, vagy Tone Bursttel vezérelnek, amelyik dekódolja DiSEqC-et vagy aTone Burst-t és észleli ezt, ennek hatására következik be a váltás. Más kapcsolókat, feszültségösszehasonlító elven működtetnek, ahol a kapcsolás a feszültségváltozásra- bistabil - következik be. A kapcsolóáramköröket általában tranzisztorok és relék segítségével vitelezik ki.
A kapcsolók arra szolgálnak, hogy ezeken keresztül eljusson a tápfeszültség az aktív konverterekhez és az átalakítóból vissza a vevőkészülékhez. A tranzisztoros kapcsolóknál a tranzisztoroknak csak ott van szerepük, hogy felkapcsolják a tápfeszültséget és a műholdas jelet egy söntkondenzátoron keresztül a vevőkészülékhez eljuttassa. A tranzisztorok alacsony tápfeszültséget igényelnek. Néha a váltások bizonytalanok és sokszor a műholdas jel gyengüléséhez is hozzájárul.
Tone Burst jellel vezérelt kapcsoló.
Ez a megoldás lehetővé teszi a teljesen automatikus kapcsolást az átalakítók számára. Ez memóriába van téve és a vevőkészüléket el van látva Tome Burst irányítással, néha DiSEqC-Mininek is nevezik. Néhány digitális vevőkészülék és sok analóg, amely ezt a jelet alkalmazza. Ki kell jelölni a Tone Burst jelet mindegyik vevőkészülékben lévő műholdas menűben. Két Tone Burst jel áll rendelkezésre: A és B, ami azt jelenti, hogy csak két konverter csatlakoztatható a kapcsolóhoz.
Egy diagram két konverter kapcsolásához Tone Burst kapcsolójel segítségével.
DiSEqC vezérlő jelet alkalmazó kapcsolók.
Ez a legjobb megoldás, mert ez lehetővé teszi a teljesen automatikus kapcsolást még négy átalakító felhasználása esetén is. A vevőkészüléknek a legkisebb a támogatottsága a DiSEqC 1.0-nál. Leginkább a digitális vevőkészülékeknél van jelen ez a kapcsolási mód. Ennél ki kell jelölnie a vevőkészülék menűjében mindegyik DiSEqC jelet, amelyet igénybe kívánunk venni. Általában 4 áll rendelkezésre: A, B, C és D, ami azt jelenti, hogy négy kapcsoló kapcsolódhat és következésképpen négy konverterhez van hozzáférésünk.
Egy diagram négy konverter kapcsolásához DiSEqC kapcsoló segítségével.
Két vevőkszülék és két konverter. Bemutatunk itt üzembehelyezést, ami két műholdvevővel lehetővé teszi a csatornák független fogadtatását két műholdról. Ennek megvalósítása során a tükörben fel kell szerelni egy dupla fejtartót, mivel kettő ikerátalakítót alkalmazunk és szükségünk van még két DiSEqC kapcsolóra. Az nagyon fontos, hogy bemenetek között használt kapcsolók magas elválasztási csillapítással rendelkezzenek, legalább 25dB. Másképpen, egyidejű jelátvitel esetén mindkét bemeneten a fogadás nem lesz lehetséges. Ajánlatunk Golden Interstar S.166-A R852506. A katalógus oldalain frissített diagrammok találhatók, amelyek két vevőkészülék működtetésére vonatkozóan gyakorlati megvalósításokat mutat be, LNB és földi TV adások vételére.
Diagram két vevőkészülék két műhold programjának egymástól független vétele.
Vétel négy műholdról. . Egyre inkább igény mutatkozik kettőnél több konverter felhasználásáról egy műholdvevő számára. Ez lehetséges és most már egyszerű, amikor egy vevőkészülék támogatja DiSEqC-t. Általában a tárgyhoz tartozó műholdnak a beállítási menüjében, az elnevezett mezőben, ahol a DiSEqC megjelenik, ahol lehetséges opciókat kell kiválasztani (DiSEqC 1, DiSEqC 2, DiSEqC 3, DiSEqC 4 vagy DiSEqC A, DiSEqC B, DiSEqC C, DiSEqC D). mindegyik műholdhoz kiválasztjuk az opciót és megfelelő kapcsolatba hozzuk a csazlakozásokat mindegyik műholdas konverterrel. A 4/1-et ajánljuk kapcsolónak SPU 41-02 4/1 R852484.
4 műholdról való programok vétele - nyilvánvalóan 4 különálló tükröt használhatnak - ekkor lehetséges a műholdakról venni az adásokat, amelyeket bármilyen szögbe helyeztek.
Műholdas diplexerek
Példa diplexerek használatára, amelyet a Terra és Alcad cégek gyártottak
A diplexereket akkor alkalmazzuk, ha egyetlen kábellel kívánjuk levezetni a műholdas és földi TV. adások jeleit. Továbbá felhasználhatók még, közösítő szűrőként is, ahol úgy építik meg az eszközt, hogy több antennát is be lehessen közösíteni, de ugyanakkor a konverter számára a tápfeszültséget is fel tudja juttatni. A megfelelő leválasztásokat a TV készülék csatlakoztatásához el kell végezni.
TV/SAT Combiner - Splitter RS-02MTV/SAT Combiner - Splitter RS-02M
A műholdas diplexer működési elve

Műholdas diplexer, amellyel lehetséges előerősítő meghajtása - a működés elve
Választható olyan műholdas diplexer is, amely képes arra, hogy földi TV előerősítőt hajtson meg. Például az R85311 nem nyújtja ezt a lehetőséget, addig az R85312 stabilizált 12 VDC-t átengedi. Lehetséges út az előerősítőt úgy is meghajtani, amelyben a SAT vevőkészülék tápegysége - standby üzemmódban van.