SMATV rendszer két DVB-T2 adó vételéhez - DIPOL SMART antennák és TERRA csatornaerősítő tesztje.

Ez a cikk bemutatja a tényleges mérési eredményeket és a csatornaerősítő konfigurálását a DVB-T2 földfelszíni televízió SMATV rendszerének megvalósításában, körülbelül 70 végponti aljzatra. A sajátos vételi feltételek miatt (2 adó, a nagyobb teljesítményű közelebb, a kisebb pedig távolabb) az antennakészlet DIPOL SMART sorozatú antennákra épült.
A mérésekhez a Signal műszer sorozatunk legújabb ST-6986 alapfunkcióit használtuk. A felhasznált lehetőségek között szerepelt a jelteljesítmény mérése, a MER modulációs hibaarány és a frekvenciaspektrum képalkotási funkció az UHF sávban.
A munka végeredménye az volt, hogy az erősítő kimenetén a szükséges frekvenciákhoz azonos jelszintet kapjunk. A következő képeken az erősítő és a jelmérő jeleinek végső frekvenciaspektruma látható. A cikkünk következő része ennek a szakasznak a lépésről lépésre történő megközelítését ismerteti.
Frekvencia spektrum a Terra csatorna erősítőben
Frekvenciaspektrum a jelmérő műszereben
Főbb rendszerjellemzők és megvalósítása
A rendszer legfontosabb jellemzői:
 • 5 db DVB-T/DVB-T2 multiplex vétele két adóról. 4 multiplex egy helyi 100 kW-os adótól (12 km távolságra), 1 multiplex egy 50 kW-os adótól 50 km-re.
 • jelek elosztása egy körülbelül 70 vevőből álló SMATV rendszerben.
Megoldás:
 • két DIPOL SMART antennából álló antennakészlet használatával: a CITY modell a helyi vételhez, a HORIZON modell a távoli adók vételéhez,
 • a CITY antenna passzív üzemmódban, a HORIZON antenna a vett jel paramétereitől függően passzív vagy aktív üzemmódban működik,
 • TERRA PA420T csatornaerősítő használata az összes multiplex jelszintjének kiegyenlítésére és a jel elosztására egy SMATV rendszerben.
A telepítés során használt eszközök és berendezések
 • Dipol SMART City A2010 antenna
 • Dipol SMART Horizon A2230 antenna
 • Terra PA420T R82516 csatorna erősítő
 • Signal ST-6986 R10210 jelmérő műszer
DIPOL SMART CITY DVB-T2 TV antenna
DIPOL SMART CITY antenna A2010
DIPOL SMART HORIZON DVB-T2 TV antenna
DIPOL SMART HORIZON antenna A2230
Csatornaerősítő: PA420T FM+UHF+2xVHF/UHF TERRA AGC-vel – digitálisan programozott
Terra PA420T csatornaerősítő R82516
DVB-T/T2(HEVC 10 bit)/C és DVB-S/S2 jelmérő ST-6986 beépített vevővel, spektrumanalizátorral és optikai teszterrel
Signal ST-6986 jelmérő műszer R10210
DIPOL SMART HORIZON DVB-T2 TV antennaDIPOL SMART CITY DVB-T2 TV antennaCsatornaerősítő: PA420T FM+UHF+2xVHF/UHF TERRA AGC-vel – digitálisan programozott
A rendszer sematikus diagramja

A vett jelparaméterek ellenőrzése Signal ST-6986 mérőműszerrel.
Adó nr. 1 - táv 12 km, teljesítmény 100 kW:
 • 21. csatorna (474 ​​MHz) MUX4,
 • 22. csatorna (482 MHz) MUX3,
 • 25. csatorna (506 MHz) MUX TVP,
 • 43-as csatorna (650 MHz) MUX 1.
Adó nr. 2 - táv 50 km, teljesítmény 50 kW:
 • 36. csatorna (594 MHz) MUX 2.
A vételi helynek a nagy teljesítményű adótól való kis távolsága miatt passzív módban működő DIPOL SMART CITY A2010 antennával vették a csatornákat a nr. 1 adóról. A Signal ST-6986 R10510 mérőműszerrel végzett mérések eredményeit az alábbi képernyőképek mutatják:
A vételi paraméterek nagyon jók. A DVB-T2 multiplexeknél (csatornák: 21, 25, 43) azonos, 32,4 dB-es MER modulációs hibaarányt kaptunk. A DVB-T multiplex (22-es csatorna) esetében a MER-érték 30,1 dB volt. Mindkét esetben a kapott értékek garantálják a helyes vételt. A vett jel teljesítménye átlagosan 70 dBuV volt, ami szintén nagy biztonsági ráhagyást jelent a vételhez.
Amikor a CITY antennát a nr. 1 adó, MUX 2 vétele (36. csatorna) a nr. 2-es adó vétele lehetetlennek bizonyult. Az 50 km-es távolság és az adók közötti nagy szögtávolság miatt a CITY antenna aktív módba kapcsolása sem segített.
Az 1-es számú adóra irányított CITY antenna frekvenciaspektruma (ST-6986 műszer). Jól láthatók a magasabb szintek a 21-es, 22-es, 25-ös és 43-as csatornákhoz képest. A 2-es számú adó jelölőjével kiválasztott 36-os csatornánál rögzítésre kerül a nyomkövetési jel erőssége.
Ezért az antennakészletet egy második antennával bővítettük - DIPOL SMART Horizon A2230. A 2-es adóra irányítva passzív módban megfelelő vételt eredményezett:
A frekvenciaspektrum a 36-os csatornán a jelerősség jelentős növekedését mutatja a 2-es számú adóhoz képest az 1-es számú adóra irányított első antennához (CITY) képest. A Horizon antenna az 1-es számú adóhoz viszonylag közel elhelyezett adóról is veszi a jeleket. A 2-es számú adón megjelenő jelek erőssége kisebb, mint a CITY antennáé.
Megjegyzendő, hogy a 36-os csatorna passzív módban elért viszonylag alacsony jelerőssége (40 dBuV alatt) rosszabb időben vételi problémákat okozhat. Ezen túlmenően, szem előtt tartva a Terra PA420T csatornaerősítő használatát a jel 70 vevőhöz való elosztására, figyelembe kell venni, hogy az erősítő bemenetén a szükséges minimális jelszint 50 dBuV. Ezért célszerű a Horizon antennát aktív üzemmódba kapcsolni úgy, hogy az antennadobozba épített erősítőre 12 V DC feszültséget kapcsolunk.
A jelerősség 22 dB-lel nőtt - 58 dBuV szintre. Ez az a teljesítmény, amely biztosítja a stabil vételt, és ami ugyanilyen fontos, hogy elegendő teljesítményt biztosítson a Terra PA420T erősítő bemenetére. Érdemes megjegyezni, hogy az antenna aktív módba kapcsolása nem rontott a vett jel minőségén - a MER változatlan maradt (27,9 dB).
Az így beállított és konfigurált antenna készen áll a csatornaerősítőhöz való csatlakoztatásra.
A PA420T Terra modell mellett döntöttek a beépített tápegység miatt. A kiegészítő UHF bemenet a jövőben használható, pl. modulátor jel csatlakoztatásához (TV rendszer integrálása CCTV rendszerrel stb.).
Terra PA420T csatornaerősítő csatlakoztatása és konfigurálása
Twin csatornaerősítő: Terra at420 (UHF, analóg TV és DVB-T, AGC)
Az IN 1 bemenet a Horizon antenna, az IN 2 bemenet a CITY antenna csatlakoztatására szolgált.
A PA420T erősítő képes az antenna előerősítők megtáplálására mind az 1-es bemeneten, mind a 2-es bemeneten (DC OUT jelölés).
Az erősítő konfigurálásához a TerrNet ​​alkalmazást használtuk. Az alkalmazás lehetőségeit és a Terra csatorna erősítők konfigurációját ebben a videóban mutatjuk be részletesen:
Az IN 1-en lévő DC OUT feszültség bekapcsolása előtt megbizonyosodtunk arról, hogy a 36-os csatornán a Horizon antenna által vett jel túl gyenge ahhoz, hogy aktiválja az erősítő AGC áramkörét.
Erre a célra a 36-os csatornán egy szűrőt választottunk az IN 1 bemenethez, majd a felhasználó átvált a frekvenciaspektrum grafikus megjelenítésére. A bemeneti jel erősségét jelző zöld sáv 50 dBuV-ot mutatott. Ez a jel minimális értéke, amely az alkalmazás grafikus felületén jelenik meg. Minden 50 dBuV-nál (ebben az esetben 36 dBuV-nál) kisebb teljesítményű jel ilyen módon kerül megjelenítésre. A fekete sáv az erősítőn beállított kimeneti szint (100 dBuV).
Ahogy előre jeleztük, az erősítő nem működik megfelelően. A 36. csatorna jelszintje túl alacsony az erősítő áramkör megfelelő meghajtásához. Ezt erősíti meg (a kimeneti jel hiányától eltekintve) a villogó piros Error LED a készülék házán.
A Dipol SMART Horizon antenna aktív módba kapcsolásához csak az erősítő IN 1 bemenetén kell bekapcsolni a tápfeszültséget.
Erősítő IN 1 konfiguráció: 36-os csatorna, előerősítő bekapcsolva.
Az előerősítő bekapcsolása után a bemeneti jel teljesítménye kb. 60 dBuV szintre emelkedett és elérte a szükséges minimumot (50 dBuV). Az erősítő megfelelően működik.
A 21-es, 22-es, 25-ös és 43-as csatornákon MUX-ot kibocsátó helyi adó felé irányított IN 2 bemenet, amelyhez a CITY antenna csatlakozik, még konfigurálásra vár.
Terra PA420T erősítő bemenetek teljes konfigurációja két UHF antennához, IN1 és IN2 bemenetekhez IN1 bemenet - Dipol Horizon antenna aktív módban, IN2 bemenet - Dipol City antenna passzív módban.
Körülbelül 40 dB jelcsillapítást feltételezve 70 vevő között elosztva, az erősítő kimeneti szintjét 100 dBuV-ra állítottuk. Az erősítő minden csatorna teljesítményét kiegyenlítette. A beépített AGC rendszer felelős a kimeneti jel stabilizálásáért a bemeneti jelek teljesítményének ingadozása esetén. A paramétereket a műszeres mérés is megerősítette - a 21, 22, 25, 43 és 36 csatornák teljesítményét körülbelül 100 dBuV-ra állítottuk be. A minőségi paraméterek nem romlottak.