KOSARAM
Kosaram üres

TV,SAT TV

TV-SAT antennákról

Földi televízióantennák kiválasztása
Actual version of the article can be found under this address www.ostelsat.hu/bib217.htm
Rövid útmutatónkban azoknak szeretnénk segítséget adni, akik jó vételi körülmények között szeretnék egyedül megoldani az antennatelepítést. Az olyan helyeken, ahol a jelszint alacsony, a vételi körülmények nem megfelelőek, ott inkább hívjunk a helyi körülményeket jobban ismerő szakembert. Az alábbiakban leírtak elsősorban az analóg vételre igazak, azonban a beindult DVB-T adások vonatkozásában is helytállóak. A jelenlegi magyarországi DVB-T helyzet nem teszi lehetővé a csak szobai antennák használatát, ezért a tető antennákkal kapcsolatos követelmények továbbra is sok figyelmet igényelnek.

Az alábbiakban elemezzük azokat a tényezőket, amelyeket tekintetbe kell venni, amikor kiválasztjuk a legmegfelelőbb antennát.
Azt nem tudjuk garantálni, hogy tanácsaink minden esetben kielégítő eredményeket fog biztosítani.
A tényezők, amelyek meghatározzák az antennák kiválasztását
I. Távolság az adóállomástól / adóállomásoktól
II. Adóállomások száma és a használt sáv
III. Szögtávolságok az adóállomások között
IV. Az adó teljesítmény az adók csatornáin
V. Az adóállomás iránya
VI. Polarizáció
VII. Akadályok az adóállomás antennája és a vevőantenna között
VIII.Az üzembehelyezés helye
IX. Az adást zavaró körülmények, interferenciák
1. A távolság az adóállomástól az egyik fő paraméter, amit számításba kell venni, amikor az antennát kiválasztjuk. Nagyobb távolságban lévő adóállomásokhoz magasabb nyereséget biztosító antennákat kell választanunk.

 

 10km-ig

 25km-ig

 25km fölött

Szélessávú antenna (planar)

IGEN

NEM

NEM

Logaritmikus szélessávú antenna A4011

IGEN

IGEN

NEM

Szett A0710 +A1910 (Yagi)

IGEN

IGEN

IGEN

Szett A1116+A2682 vagy A3710 (Yagi)

FELESLEGES

IGEN

IGEN

Az adótól való távolsággal kapcsolatban levő antennák kiválasztása
Amikor a távolság a 20 kilométert felülmúlja a megfelelő választás az A1116+A2682 szett, vagy az A3710 előerősítővel B4033. Újdonság a piacon most megjelent UHF televízió antenna Dipol 94/21-69 Vena kód: A3380, amely minden igényt kielégít. Magas nyereségtartalommal bír, távolsági vételre kiválóan alkalmas, könnyen, gyorsan összeszerelhető és a földfelszíni digitális adások, a DVB-T vételére előnyösen használható. Hamarosan eljön az idő, talán már a 2010-es esztendőben és a digitális adások teljes erővel történő beindulásával már valóban egy adóállomásról, egy irányban lévő antennával, akár 20-30 műsort is vehetünk.
2. Adóállomások száma és a használt sáv Az a helyzet, ahol minden jelet egy helyről sugároznak eléggé ritka (néhány város, vagy körzet) - a legtöbb esetben két, vagy több irányból vehetjük a jeleket. Tehát sok irányantennát kell alkalmaznunk a jó vétel érdekében. A széles sávú antennák sokszor nem megfelelőek (pl. lepkeantenna), mert tápfeszültséget igényelhetnek a működéshez az erősítők (különösen régebbi típusok sok zavart termeltek), amely esetleg befolyással lehetnek a jelekre. Különösen érdekes helyzet áll elő, amikor azonos helyről VHF és UHF sávban történik a sugárzás, de a teljesítményük az adóknak olyan mértékben különböző, hogy a széles sávú antennák már nem tudnak közel azonos szintű jelet a készülékbe juttatni. Ilyenkor a megoldás külön-külön kell felszerelni az adott sávra megfelelő nyereségű antennát. Ilyen eset fordulhat elő Kékes, Kab-hegy, Komádi stb. esetében.
A magyarországi adóállomásokról egy link gyűjtemény található a startlap.hu oldalon, innen mindenki a számára legérdekesebb adóállomásokat megkeresheti. adóállomások gyűjteménye A műholdas adások témája az egy másik fejezetet igényel és ezekkel máshol fogunk foglalkozni. A MinDig TV weboldalon folyamatosan nyomon követhetők az események. Ezeken a lapokon hasznos információkat kaphatunk a DVB-T vételére vonatkozóan is és az eszközökről, amik a vételhez szükségesek.

.
A szerencsés eset az, amikor egy adóállomásról azonos sávban kettő, vagy több műsor vehető. Ilyen például a tokaji adó, amely az M1 (CH43), RTL Klub(26) és TV2CH60) műsorát sugározza az UHF sávban. A vétel szempontjából a 60-as csatorna látszik problémásabbnak, mivel a korábbi antennák szinte alkalmatlanok ilyen magas frekvencián megfelelő jelet szolgáltatni a TV készüléknek. Ezekben az esetekben, vagy antennacsere oldja meg a gondot, vagy szerencsés esetben egy erősítő is segítséget nyújthat. Az előbbiekben említett A3380 antenna biztos sikert jelenthet, de különösen most nem árt tanulmányozni az antennák paramétereit is. Ezekben az esetekben a visszajelzések alapján az A2680 és A2682 antennák nagyon jó eredménnyel kecsegtetnek. Az UHF sáv 60-tól felfelé eső csatornáinak a vételére szinte egyedülállóan jól teljesít, amelyet kedvező vételi ára is népszerűvé tesz.
.
3. Szögtávolságok az adóállomások között. Amikor a jelek több adótól származnak (különböző helyszínek), megvan a valószínűsége annak, hogy azokat kisebb számban lehetséges venni, antennák számánál. Megvalósítás során megtakarítás képpen alkalmaznunk kell a tipikus irányantenna paramétereit - a nyílásszög (half-power angle) 15 fok. Amennyiben a szögtávolság a két adó között 15 fokon belül van, az adóállomás jeleit egy antennával vehetjük. Arra nagyon kell vigyázni, ha az eltérés 15 foknál több, mert a jó vételhez ebben az esetben már egy antenna nem elegendő, két antennának a közösítése pedig komoly problémát okozhat (szellemkép megjelenése). Ebben az esetben ún. lyukszűrős közösítő szűrőt kell alkalmazni. Ajánlatunkban ilyen fellelhető.
.

.
.
.

4. Az adóteljesítény az adók csatornáin A csatornákat különböző teljesítménnyel sugározzák. Ugyanaz a TV torony sugározhat egy csatornát 300 kW-al és további egy 10 kW-os is lehet. Így előfordulhat, hogy néhány csatorna kiváló minőségben vehető, míg mások nagyon gyengén, vagy alig elérhetők. Ezekben az estekben célszerű olyan antennát, vagy antennákat választani, amelyeknél a nyereség tényezőjét is figyelembe vesszük. Az erősítő használatával pedig óvatosan kell bánni, mert a nagy bejövő jelszint miatt gerjedési zavarokat okozhat, különösen nem ellenőrzött erősítők esetén.
.

.
.
5. Az adóállomás iránya Néhány antennának különleges az iránykarakterisztikája és ezek nem körsugárzóak. A városon kívül általában egyszerűen csak a város irányába állítják. Ezt a megoldást optimalizálni kell, mert a sűrű beépítettség következtében nagy az árnyékoló hatás és más adók zavaró hatásait is ki kell küszöbölni. A hajszálpontos beállítás főképpen akkor a legfontosabb, amikor a venni kívánt adóállomás nagyobb távolságban van és viszonylag kis teljesítményű. Ebben az esetben nagyon lényeges a pontos beállítás.

.

6. Polarizáció. Vannak olyan adóállomások Magyarországon, ahol függőleges polarizációt használnak. ( Komádi, Szentes) Ebben az esetben az antennáknak ugyanúgy abban az irányban kell lenniük, csak a reflektorok és a direktorok függőlegesen vannak felszerelve. Függőleges polarizációt használnak az olyan kis teljesítményű adók is, amelyek helyben kiegészítik a gerinc adóhálózatot (reléadók) A polarizáció eltérő volta miatt nem zavarják egymást még abban az esetben sem, ha az adófrekvenciájuk közel esik egymáshoz.
.

7. Akadályok az adóállomás antennája és a vevőantenna között. Ez akkor fordul elő, ha az adóállomás irányában a vételi hely és az adó között domb, hegy, vagy magasabb épület található. Ez komoly zavaró körülményt jelent, sok esetben a vételt erősen befolyásolja. Mint köztudott a jó vételhez optikai ráláthatóság is szükséges ilyen magas frekvencián. Tehát előfordulhat, hogy az adóállomás közel van és még sincs vétel. Ilyenkor a szabad kilátás irányában kell keresnünk hasonló műsort sugárzó adóállomást. Tipikus az eset Budapesten is, amikor a budaiak a kékesi adóállomást fogják, mivel a fölöttük lévő adóállomás nem látható, árnyékolva van.
.

VIII. Az üzembehelyezés helye
Egy nagyon lényeges szempont a vételi helyen kialakítandó hálózat. Amennyiben egy készülékről van szó, akkor sokkal egyszerűbb a helyzet. Amennyiben több helyen szeretnénk nézni a műsorokat, ebben az esetben az antenna jelét el kell osztani. Ahol a vétel nagyon jó ott legfeljebb kétfelé megosztható a jel egyszerű osztóval is (splitter), azonban maga az antenna jelszintje nem alkalmas további osztásra. Tulajdonképpen az un. jel/zaj arány olyan mértékben megromlik, hogy a vételi helyeken, csak hangyás, zajos képet látunk. Ilyen helyzetben szükséges az antennaerősítő és ne feledjük, hogy minél közelebb van az antennához, annál jobb az eredmény. Még egy nagyon fontos dolog a kábel kérdése, amelyet sokan figyelmen kívül hagynak, csak jó minőségű kábelt használjanak, mert ez a legjobb, legnagyobb nyereségű antenna jelét is tönkre teheti. Ebből is bőséges ajánlatunk van és sokszor az olcsó kommersz kábelek rengeteg bosszúságot okoznak.
.

 

1 TV vevő

Házhálózati,közösségi telepítés

Kisebb multiswitch rendszer

Nagyobb multiswitch rendszer

Szélessávú antenna (planar)

IGEN

NEM

NEM

NEM

Logaritmikus antenna A4011

IGEN

NEM

NEM

NEM

Antenna szett A0710+A1910

IGEN

IGEN

IGEN

NEM

Antenna szett A1116+A2682 vagy A3710

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

Az antennák kiválasztása sokszor függ attól is, hogy milyen célra kívánjuk felhasználni.
9. Az adást zavaró körülmények, interferenciák Amikor több iránytól akarunk jelet venni, figyelembe kell vennünk a szomszédos csatornák kérdését is. Az ilyen csatornák vétele lehetséges lesz, ha nem különböznek jelszintben többet 3 dB-nél. Amennyiben ez eltér erősen, úgy az erősebb jel komoly vételi zavarokat okozhat. Ebben az esetben javasoljuk az irányantennákat és megfelelő szűrők beépítését, de ez már valószínű nagyobb gyakorlatot igényel. Hívjunk a probléma megoldásához szakembert, aki valószínű már ismeri a problémát és megfelelő megoldása van rá.