KOSARAM
Kosaram üres

TV,SAT TV

Telepítési elemek

Építési termékekről szóló rendelet (CPR) - új követelmények a kábelek számára
Az építési termékekre vonatkozó rendelet CPR (ang. Construction Products Regulation ) az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) az építési termékek forgalomba hozatalának összehangolt feltételeiről és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szól (Construction Product Directive). Az új rendelet "meghatározza az építési termékek forgalomba hozatalának vagy forgalomba hozatalának feltételeit azáltal, hogy összehangolt szabályokat állapít meg az építési termékek lényeges tulajdonságaik és működési jellemzőkkel a CE-jelölés e termékekre történő használatával kapcsolatos kifejezésekről".
Az építési termékekként használt szigetelt vezetékek és kábelek esetében a CPR az EN 50575:2014 harmonizált európai szabványon alapul, amelynek végrehajtási időpontját 2016. július 1-jén határozták meg. Ettől a dátumtól kezdve a gyártóknak/importőröknek 12 hónapja volt, hogy teljes mértékben megfeleljenek az új előírásoknak és alkalmazkodni tudjanak az új követelményekhez. Ez azt jelenti, hogy 2017. július 1-től minden beépítésre kerülő kábelt építési termékekként kell kezelni a megfelelő előírásoknak megfelelően. Az új előírások megkövetelik a gyártók számára, hogy kiadják a teljesítménynyilatkozatot (DoP), valamint címkézzék termékeiket, amelyek megfelelnek a vonatkozó szabványoknak és a CE-jelölésnek. A gyártó a DOP elkészítésével felelősséget vállal az építési terméknek a bejelentett teljesítmény(ek)nek való megfelelőségéért. Az EN 50575 szabvány meghatározza az épületek állandó rendszereiben használatos kábelek tűz teljesítményére vonatkozó követelményeket, azaz az elektromos kábelek, vezérlő és kommunikációs kábelek, száloptikai kábelek:
  • áramkábelek - szigetelt vezetékek és elektromos kábelek, pl. a villamosenergia-ellátáshoz;
  • vezérlő és kommunikációs kábelek - szigetelt vezetékek, szimmetrikus és koaxiális kábelek fém belső vezetékekkel, pl. távközlési rendszerekben, adatátvitelre, TV és rádiójelek elosztására RF hálózatokban, jelző- és vezérlőrendszerekben;
  • száloptikás kábelek - pl. távközlési rendszerekben, adatátvitelhez, TV és rádiójelek elosztásához RF hálózatokban, jelző- és vezérlőrendszerekben.
Eddig a vezetékeket és kábeleket kizárólag az alacsony feszültségű (LVD) termékbiztonsági előírásoknak megfelelő elektromos termékként kezelték, és a gyártó CE jelöléssel látta el. Az EN50575 által létrehozott új szabályok kötelezik a gyártókat (importőröket és a forgalmazókat is) az arra irányuló kötelezettségüket, hogy a vonatkozó teszteket a bejelentett tanúsító testületek/laboratóriumok számára el kell végezni annak érdekében, hogy tanúsítványokat szerezzenek be termékeik tűzállósági osztályait illetően és kiadják a teljesítmény nyilatkozatokat (DoP) a megfelelő Euroclasses-el. Az építési termék (beleértve az energiaellátási, vezérlési és kommunikációs kábeleket is) Euroclass-a lehetővé teszi a tűzzel szembeni osztályozását ugyanazon szabályok és kritériumok alapján Európa-szerte. A tűz osztályozásának jelölései már számos építési termék címkéjén megtalálhatók és hamarosan minden ilyen terméknél szükség lesz.
Az EN 50575 szabvány szerinti kábelosztályozási rendszer
Euroclass
Test methods
Additional classification
Examples of products
 AcaEN ISO 1716 halogen-free cables
 B1ca EN 50399
EN 60332-1-2
smoke production (s1, s2),
flaming droplets/particles (d1,d2)  
and acidity (a1)
halogen-free cables
 B2ca EN 50399
EN 60332-1-2
hard PVC and halogen-free cables
 Cca EN 50399
EN 60332-1-2
halogen-free cables
Dca EN 50399
EN 60332-1-2 
high-quality PVC cables
 EcaEN 60332-1-2  no performance determined (NPD)
PVC cables
 Fca

Not fulfilling requirements
for
Eca

 no performance determined (NPD) PE and PVC cables
A CPR és az EN50575 szabvány szerint hét tűzveszélyes osztályozás található: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca, továbbá a füsttermelést jellemző további kritériumok, a lángoló cseppek előfordulása/ részecskék és az égés és a termikus bomlástermékek savanyúsága. Az Aca osztály nem gyúlékony kábeleket határoz meg (nincs reakció), míg az Fca osztály olyan kábeleket tartalmaz, amelyek nem felelnek meg az Eca osztály követelményeinek (azaz határozatlan teljesítménnyel). A további besorolás a következőket tartalmazza:
  • S1, s2 - füsttermelés,
  • D1, d2 - lángoló cseppecskék/részecskék előfordulása,
  • A1 - savasság.
Példa a kábel jelölésére
Példa a csomagolás címkézésére EC-jelöléssel az Eca kábelosztályhoz
A koaxiális kábeleket hullámimpedanciának megfelelően osztják el:
  • 50 Ω - Trilan kábelek WLAN telepítésekhez (2,4 GHz és 5 GHz);
  • 75 Ω - DIPOLNET és Triset egyéni és közös antenna rendszerekhez (S/MATV) szánt kábelek. Tipikus alkalmazások közé tartozik a DVB-T, az FM/DAB és a műholdas TV-jelek (DVB-S/S2) elosztása.
75 ohm Triset kábelek
50 ohm Trilan kábelek
Táblázat a koaxiális kábelteljesítmény nyilatkozatról
CPR irányelvekkel való megfelelőség.
Kód
Kábel megnevezése
DoP
PL
DoP
EN
HullámimpedanciaTűzveszélyesség
E1010TRISET-113 PROFI 75 ΩEca 
E1015TRISET-113  75 ΩEca
E1017TRISET-113 PE 75 ΩFca
E1019TRISET-113 HF  75 Ω  Dca 
E1025TRISET-11 PE  75 Ω  Fca 
E1027 TRISET-11 HF    75 Ω Cca 
E1220 Tri-Shield DIPOLNET  75 Ω Eca 
E1230 DIPOLNET    75 ΩEca
E1231 DIPOLNET PE  75 ΩFca
E1171Tri-Lan 240 PE  50 Ω Fca
E1172Tri-Lan 240  50 ΩEca
E1173Tri-Lan 400 PE 50 ΩFca
M5995CAMSET/YAR  75 Ω Eca 
M5997CAMSET/YAR PE  75 ΩFca
A sodrott érpárú kábelek olyan jelkábel típusok, amelyek a távközlési összeköttetések és számítógépes hálózatok közötti információ továbbítására szolgálnak. Jelenleg az Ethernet hálózatokban használják. Egy vagy több sodrott érpárból épül fel. A spirál a kábelen úgy van kialakítva, hogy kiküszöbölje az elektromágneses interferenciák és interferenciák hatásait, az úgynevezett áthallást.
NetSet kábelcsalád strukturált kábelezéshez.
Sodrott érpárú kábel felhasználhatósági nyilatkozatai
CPR irányelvekkel való megfelelőség.
KódKábel megnevezése
DoP
PL
DoP
EN
KategóriaTűzveszélyesség
E1408NETSET U/UTP5e  Eca
E1410NETSET U/UTP PE+ żel 5e  Fca
E1412NETSET U/UTP PE 5e Fca
E1515NETSET F/UTP 5e Eca
E1517NETSET F/UTP PE 5e Fca
E1608NETSET U/UTP  Eca

 

 
KIEGÉSZÍTŐK
KÖNYVTÁR ROVAT
ÚJAK KÖNYVTÁRUNKBAN
ÉRDEMES ELOLVASNI