Adatvédelmi irányelvek

Megjelenés dátuma: 2018. május 25
1. Bevezetés.
  1.1. Ez a dokumentum ismerteti, hogy milyen információkat gyűjt össze a Dipol Hungaria Kft. weboldalai által kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban (ebbe beletartozik az e-boltunk, amit "weboldal" -nak is nevezünk).

  1.2. A dokumentum leírja, hogyan használjuk az információkat, hol tároljuk és hogyan védjük meg azt.

  1.3. Annak érdekében, hogy vásárolhasson Partnerünk az e-boltban (ezután "Felhasználó"-nak hívjuk), fel kell dolgoznunk néhány adatot. Ha az adatokat az e-bolt kivételével más célra kívánjuk felhasználni, mindig kérjük hozzájárulásukat.

  1.4. Nem osztjuk meg a Felhasználó adatait harmadik féllel, kivéve azokkal a partnereinkkel, akik segítenek a weboldal fejlesztésében és annak futtatásában.

  1.5. Ez a dokumentum ismerteti továbbá a Felhasználók jogát az adatok feldolgozásával kapcsolatban.
2. Meghatározások
  2.1. Személyes adatok olyan információk, amely önmagában vagy más adatokkal együtt lehetővé teszik a természetes személy azonosítását.

  2.2. Figyelembe véve a Személyes Adatokat a Adatvédelmi Szabályzatban leírtaknak megfelelően és a Dipol Hungaria Kft. céghez kapcsolódó Weboldallal, a Személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok értelmében az Európai Unióban a Személyes Adatok adminisztrátora: a Dipol Hungaria Kft. 4026 Debrecen Hortobágy u.24, Adószám:22627885-2-09, e-mail: informskukacostelsat.hu, ezt követően nevezetten a Dipol Hungaria Kft..

  2.3. A Weblap a szabályok értelmében tartalmazza az internetes szolgáltatást, ezt követően a Webáruházat és hozzá az összes kapcsolódó szolgáltatást, beleértve a felhasználói fiókokat, pályázatokat és egyéb szolgáltatásokat a Felhasználók számára.

  2.4. Ügyfél (vagy Felhasználó) természetes személy legalább 16 éves vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezeti egység.

  2.5. Partnerek megbízható cégek, vállalatok, amelyek segítik a Dipol Hungaria Kft. Weboldalának a fejlesztését és annak futtatását.

  2.6. Figyelembe véve az Adatvédelmi Szabályzatban leírtakat és a Partnerek által a Weboldal futtatásánál használt Személyes Adatokat, az adatok adminisztrátora az Európai Unióban a Személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok szerint: a Partnerek.
3. Mi szabályozza ezt a dokumentumot
  3.1. Ez az adatvédelmi szabályzat a Dipol Hungaria Kft. Weboldalán érvényesek.

  3.2. Különösen az Adatvédelmi Nyilatkozat, ami meghatározza a Személyes Adatokat és más egyéb adatokat, amit a Dipol Hungaria Kft. megszerez a Vásárlókról és bárkiről, amikor Weboldalt használja (és általában a Felhasználók).

  3.3. Az Adatvédelmi szabályzat meghatározza, hogy a Felhasználók személyes adatait és egyéb adatait milyen módon gyűjtik és dolgozzák fel a Weboldalon, hogyan és milyen célra, valamint hogyan történik az adatok tárolása.

  3.4. Az Adatvédelem meghatározza a Felhasználók jogait azokra az adatokra vonatkozóan, amit Dipol Hungaria Kft. számára megadott.

  3.5. Az Adatvédelmi Szabályzat meghatározza a Dipol Hungaria Kft számára, mely Partnerei milyen szolgáltatási és Személyes Adatokhoz férhetnek hozzá az együttműködés során.
4. Gyermekekről származó adatok védelme.
  4.1. Dipol Hungaria Kft. szándékosan nem dolgozza fel a 16 év alatti gyermekek személyes adatait.
5. Milyen adatokat gyűjt a Dipol Hungaria Kft
  5.1. A regisztráció folyamán a Webáruházban:

   5.1.1. A Dipol Hungaria Kft. a TV és SAT TV, WLAN, CCTV, területeken működő telepítő és kereskedelmi társaságok regisztrációja a következő adatokat tartalmazza:
   • kereszt-és vezetéknév,
   • e-mail,
   • cégnév,
   • ország,
   • adóazonosító számok (TIN),
   • pozíció a cégnél,
   • telefonszámok),
   • cím.

   5.1.2. A Dipol Hungaria Kft. TV és SAT TV, WLAN, CCTV, területeken kívüli természetes személyek és vállalatok regisztrációja a következő adatokat tartalmazza:
   • kereszt-és vezetéknév,
   • e-mail.

  5.2. A Dipol Hungaria Kft. a Weboldal használata során összegyűjti:
  • A vásárolt árukra vonatkozó ÁFÁ-s számlák kiállításához szükséges adatokat, amelyek lehetővé teszik az áru küldését a Vásárló által jelzett címre.
  • A Felhasználó tevékenységét a Weboldalon történt tevékenységével kapcsolatban, beleértve a bejelentkezési időt és időtartamot, az IP-címet, a webáruházban meglátogatott weboldalakat.

  5.3. A Műszaki Osztályunkkal való kapcsolattartás esetén a Dipol Hungaria Kft. további adatokat gyűjt:
  • a Felhasználó kérdéseire és segítség kéréseire adott válaszként nyújtott egyéb adatokat, például a Felhasználó készülékeiről érkező naplók, műszaki adatok stb.

  5.4. A Felhasználó képzésen való részvétele esetén a Dipol Hungaria Kft. összegyűjti még:
  • egyéb, kizárólag tanfolyamok/képzések elvégzésére feldolgozott adatokat, beleértve: e-mail, cégnév és adóazonosító szám (TIN), levelezési cím, telefonszám(ok), pozíció a vállalatnál, a cégen belüli pozíció igazolása.

  5.5. A megadott adattartomány szükséges az adott szolgáltatások nyújtásához. Ha egy lehetséges Felhasználó nem adja meg hozzájárulást a szükséges adatok összegyűjtéséhez és feldolgozásához, akkor nem lesz képes vásárolni árukat, részt venni kurzusokon, tréningeken és pályázati versenyeken.

  5.6. Cookiek.
  A Dipol Hungaria Kft. és Partnereink információs célból (Cookikat) gyűjtenek. További információ a Sütikről. A cookie-k az Adatvédelmi Irányelvek részét képezik.
6. Információ az online fizetési szolgáltatás fizetési adatainak tárolásáról.
  6.1. A Dipol Hungaria Kft. nem gyűjt semmilyen konkrét fizetési adatot. Az ilyen adatokat kizárólag a fizetést biztosító szolgáltató kezeli. Ha a Felhasználó az online fizetési szolgáltatáson keresztül vásárolta az árukat a Webáruházban és online fizet, ekkor az üzemeltető csak közli velünk, hogy a fizetés megtörtént, dátumán, státuszán, pénznemén és értékén kívül más adatközlés nincs.
7. Hogyan gyűjtötték össze a személyes adatokat
  7.1. Személyes adat gyűjthető, tárolható és feldolgozható közvetlenül a Dipol Hungaria Kft. vagy a Partnerek által a következő esetekben:
   7.1.1. Személyes adatok amelyet megad a Weboldalon a Felhasználóknál és a Partnereinknél a Webáruházunkban.

   7.1.2. Személyes adatok a Felhasználók által biztosított kapcsolattartás a velünk való kapcsolattartáshoz.

   7.1.3. Információ a Felhasználó tevékenységeiről a Weboldalon, például bejelentkezési idő, IP-cím, a Webáruházban meglátogatott webhelyek, amelyeket automatikusan gyűjtünk.
8. Miért dolgozzuk fel a felhasználók adatait - az adatfeldolgozás jogalapja.
  8.1. A Felhasználók adatait feldolgozzuk annak érdekében, hogy a Weboldalon lévő szolgáltatásokat nyújtani tudjuk, amelyek szükségesek az olyan szerződések teljesítéséhez, amelyhez az adatalany (Felhasználó) fél annak érdekében, hogy az adatalany kérésére (Felhasználó) lépéseket tegyen a szerződéskötést megelőzően, a velünk szemben támasztott jogi kötelezettségek teljesítése érdekében a Dipol Hungaria Kft. cég úgynevezett "jogos érdekek teljesítése érdekében" a "Adatfeldolgozási célok" című 1. pontban bemutatott egyéb okok miatt.

   8.1.1. A "jogos érdekek" kifejezés az adatfeldolgozás törvényes és ésszerű célját jelenti a feldolgozandó adatok biztonságának védelme érdekében, a Dipol Hungaria Kft. szolgáltatási piacának megőrzésére, annak biztosítására, hogy marketingünk a Felhasználók érdekeit szolgálja, hogy elemezze az adatokat a csalás elleni küzdelem érdekében. Amikor jogos érdekre támaszkodunk, elemezzük és megvizsgáljuk az adatfeldolgozás minden lehetséges hatását a Felhasználói jogokra. Más célokra egyértelmű hozzájárulást kérünk, amely bármikor visszavonható, anélkül, hogy befolyásolná a hozzájárulás visszavonása előtt feldolgozott adatok érvényességét.
9. Hogyan kezeljük a felhasználói adatokat
  9.1. Az általunk gyűjtött adatok Európában biztonságos szervereken tárolódnak. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtottunk végre a Felhasználói adatok védelmére a jogosulatlan vagy jogellenes feldolgozás, veszteség, megsemmisülés vagy kár ellen. Nagy jelentőséget tulajdonítunk és megtesszük a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy az adatok biztonságos módon és az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kerüljenek feldolgozásra.

  9.2. Mennyi ideig tároljuk a felhasználók adatait.
   9.2.1. A Felhasználó adatait csak addig tartjuk fenn, amíg az Adatvédelmi Irányelvben meghatározott célok eléréséhez szükséges. Bizonyos kivételes esetekben hosszabb megőrzési időt írhat elő a törvény, pl. adó, számlázás vagy egyéb jogi követelmények és kötelezettségek tekintetében.

  9.3. Ha már nincs szükségünk adataira, töröljük vagy anonimizáljuk. Különösen:

   9.3.1. A Felhasználó(k) fiókjában a Weblapon található adatok a szerződés alatt tárolódnak, azaz a számla lezárásáig. Zárás után az adatokat ésszerű időn belül megőrizzük, hogy megfeleljenek az adó-, jogi és számlázási követelményeknek.

   9.3.2. Ha a Felhasználó kapcsolatba lép velünk és nincs fiókja a Webáruházban, akkor a levelezés megmarad a szolgáltatás nyújtásához szükséges idő alatt, az ésszerű időn belül, a jogi és számlázási követelményeknek megfelelően.

   9.3.3. Marketing célokra a Felhasználó adatait mindaddig megtartjuk, amíg érvényes beleegyezésünk van. Abban az esetben, ha visszavonja az ilyen hozzájárulást a Felhasználó, késedelem nélkül, de legkésőbb a döntés kézhezvételétől számított 14 napon belül eltávolítjuk.
10. Az adatfeldolgozás célja
  10.1. A Felhasználói adatok felhasználhatók a következő célokra:
  • Annak érdekében, hogy a Felhasználók és a Webáruház között létrejött megbízásokat, megrendeléseket, képzéseken és pályázatokon való részvételt támogassuk.
  • a Felhasználók számára a szolgáltatásokat támogassa.
  • a Webáruház helytelen használata.
  • a Webáruház fenntartása, fejlesztése és fejlesztése érdekében.
  • adózási, jogi és számlázási célokra.
  • Annak érdekében, hogy a Felhasználók számára marketing információkkal szolgáljon, beleértve a személyre szabott marketing e-maileket az általunk elérhető termékekről és szolgáltatásokról, vagy amelyek véleményünk szerint érdeklődhetnek, pl., hogy hírleveleket küld az akciókról e-mail címükre. Természetesen ez opcionális - akkor, ha engedélyünk van arra, hogy ilyen anyagokat fogadjanak tőlünk.

  10.2. A marketingkommunikáció személyre szabása vagy célzása esetén a Felhasználók adatait lehet profilírozni, ami azt jelenti, hogy a begyűjtött információkat felhasználhatjuk a címzett kommunikációjához a Felhasználó igényeknek megfelelően. Ebben az esetben azonban nem használunk olyan automatizált döntéseket hozó algoritmusokat, mint például a Felhasználó viselkedése alapján az automatizált ajánlatok küldését a Webáruházból.

  10.3. Folyamatosan feldolgozhatunk egyes összesített adatokat, amelyek nem a Felhasználók személyes adatai és átruházzák azokat a Partnerek számára a szerződések teljesítéséhez.

  10.4. Ha Ön Felhasználó és nem szeretne személyre szabott ajánlatokat, termékajánlatokat vagy hirdetési információkat kapni, akkor bármikor ellenezheti azt.
11. Harmadik fél által végzett adatgyűjtés és külső szolgáltatások.
  11.1. A Weboldal kapcsolódhat harmadik fél által nyújtott tartalomhoz vagy szolgáltatásokhoz vagy éppen külső szolgáltatásokhoz. Adatvédelmi irányelveink nem tartalmazzák a feleket vagy szolgáltatásokat, ezért mindegyik felhasználónak ismernie kell magát a vonatkozó adatvédelmi irányelveket, amelyeket a felek/szolgáltatások mindegyike használja.
12. Megbízható partnereink
  12.1. A Partnerek által a Weblap működtetésével kapcsolatosan feldolgozott adatvédelmi irányelvek körét a Partnerek kezelik és az EU szerint a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok mindegyikéért a Partner a felelős az adatok védelméért.

  12.2. A Felhasználók személyes adatai megoszthatók a megbízható Partnerekkel, amelyek segítenek a szolgáltatásaink nyújtásában. Biztosítjuk Önöket, hogy mindig biztosítjuk a Partnerek számára a minimális információt, amely ahhoz szükséges, hogy elérjük azokat a célokat, amelyekkel együttműködnek velünk. A Partnerek potenciálisan vagy valóban hozzáférhetnek az adatokhoz és feldolgozhatják azokat a nevünkben csak az alábbiakban meghatározott célokra.

  12.3. Megbízható Partnerek:

   12.3.1. A Partnerek belső menedzsmentje eszközöket biztosít a webszolgáltatások futtatásához

   12.3.2. A Partner segítséget nyújt az adatok elemzéséhez analitikus eszközökkel.

   12.3.3 Szakmai jogi, adó-, könyvvizsgálói és számlázási tanácsadók.

   12.3.4. Külföldi vállalkozások Partnerek az Európai Unióban.

  12.4. A törvény előírja, hogy a Felhasználó személyes adatait nyilvánosságra kell hozni hivatalos felkérésre a rendőrségnek vagy más hatóságnak.

  12.5. A Webáruház a Google Inc. által nyújtott reCAPTCHA szolgáltatást használja a Felhasználók weboldalain biztosított tartalom védelmére. Ez a szolgáltatás ellenőrzi, hogy a webböngésző egy természetes személlyel vagy egy robottal foglalkozik-e annak érdekében, hogy megakadályozza az egyes funkciók visszaélését a Weboldalon illetéktelen személyekkel. Ez a szolgáltatás igényli a Felhasználók IP-címét és potenciálisan más adatokat, amelyeket a Google a reCAPTCHA megfelelő működéséhez szükséges. Ebből a célból az Ön által megadott tartalmat a Google és a vállalat használja.
13. Felhasználók jogai.
  13.1. Bármikor, minden Felhasználónak jogában áll kifogást emelni a Személyes adatok védelme érdekében (pl. Marketing célokra) történő alkalmazáshoz. Ehhez küldjön egy üzenetet az informskukacostelsat.hu vagy használja a megfelelő eszközöket a Webáruház fiókjában.

  13.2 Továbbá, mindegyik Felhasználó rendelkezik a következő jogokkal:
  • Hozzáférési jog a Dipol Hungaria Kft. által tárolt Személyes adatokhoz.
  • Eltávolítási jog a Dipol Hungaria Kft. adatbázisából származó adatoknak.
  • Az adatok helyesbítése indokolt esetben.
  • Az adatfeldolgozás korlátozásának igénylése.
  • Az adatátvitel más szervezetre.

  Mindegyik Felhasználó igénybe veheti ezeket a jogokat a megfelelő e-mail üzenet elküldésével az informskukacostelsat.hu.

  13.3. Ha Ön Felhasználó, kérdései vannak a Személyes adatok védelmével kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk megfelelő e-mail üzenetet küldve az informkukacostelsat.hu. Ha úgy gondolja, hogy az Ön állításait nem sikerült megfelelően kielégíteni, jelentse azt a helyileg illetékes Adatvédelmi Hatóságnak.
14. Az adatvédelmi irányelvek módosításai
  14.1.Megváltoztathatjuk ezt a dokumentumot, ha a törvény módosítása vagy a Weblap működőképességének megváltozása miatt szükséges, azonban a dokumentumban kifejezett rendelkezések csak a szükséges mértékben módosulhatnak és jogainak sérelme nélkül. Ebben az esetben a módosított dokumentumot elérhetővé tesszük online, és megpróbáljuk tájékoztatni Önt a változásokról, elektronikus úton elküldjük Önnek az információkat.

  14.2 Az Adatvédelmi Szabályzat módosításai a jelen dokumentum közzétételének napján lépnek hatályba a Weblapunkon. Ha Ön Felhasználó, kérdései vannak a változtatásokkal kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.