KOSARAM
Kosaram üres

A műszaki követelmények érintik a kábeltelevízió összetevőit is (antenna rendszerek)
Könyvtári archívum
Az itt közölt információk elavultak lehetnek.
Útmutatások a direktívákkal kapcsolatban ebben a témakörben.
10. Védelem a villám okozta túlfeszültség és a váratlan potenciálkülönbség fellépésével szemben.
Ezeknek a követelményeknek a célja az antennarendszerek védelme (a műholdas rendszereket is beleértve) a véletlen túlfeszültségek ellen (sztatikus elektromosság, villámlás). Ezek az előírások nem alkalmazhatók az épületekben és más szerkezetekben (csak az antennarendszereket érinti).
Kizárhatók a következő esetek:
 • az antennák olyan rendszerek, amelyek az épületeken kívül helyezkednek el, a tetőn kevesebb mint 1.5m alatta és legalább 2m az épület oldalától
 • antenna rendszerek épületekben
Az antennákat nem lehet olyan épületekre szerelni, ahol a tető anyaga gyúlékony anyagból készült (zsúpfedeles, nád és szalma tető stb.)
Az antennakábeleket és a hozzátartozó szerelvényeket nem szabad olyan helyeken szerelvényezni és keresztül vezetni, ahol gyúlékony anyagokat tárolnak: széna, szalma, stb., és olyan területeken keresztül, ahol gázok megjelenhetnek, vagy összegyűlhetnek.
Az AM rádió antennák védelméről is megfelelően gondoskodni kell.
10.1.Antennarendszer védelme
10.1.1. Az épületek villámvédelmi rendszerekkel el vannak látva
Ha az épület el van látva villámvédelmi rendszerrel és a vonatkozó előírásoknak megfelel, a fém antennaárbocnak a legrövidebb összeköttetéssel kellene csatlakozni a rendszerhez. Minden koaxiális kábel árnyékolásának, ami az antennáról elvezetésre kerül, csatlakozniuk kell az árbóchoz egy minimális keresztmetszetű felületen a potenciális-kiegyenlítődés céljából, rézből készült vezetőn keresztül, nem kevesebb mint 4mm2 (Cu).
Egy példa a potenciálok kiegyenlítődésére az antennarendszerben
10.1.2. Azok az épületek, amelyek nincsenek ellátva villámmvédelemmel, rendszereket védenek.
Ha az épület nincs ellátva villámvédelmi rendszerrel, a fémárbocot és a koaxiális kábel árnyékolását azonos szinten kell földelni. 10.2.
Ezeken a területeken az egyéni és közösségi antennarendszerekre egyformán vonatkozik, ahol a villámkibocsátás valószínűsége kicsi és a helyi szabályok nem írják elő a villámvédelmi rendszerek használatát (de csak tanácsolja azokat).
10.2. Az antennarendszer földelése
10.2.1. Földelési módszerek
Az antennaárbóc és a koaxiális kábelek árnyékolását a lehetséges legrövidebb vezetékkel kell földelni. Bármilyen felesleges hurkot el kell kerülni. A földeléshez futó vezetékeket közvetlenül kell vezetni (függőlegesen) a legrövidebb utat választva.
10.2.2. Terminálok földelése
A földeléshez futó terminálokat a következő módszerek egyike közül kellene kiválasztani:
 • az épület rendszere és a villámvédelmi rendszer közötti kapcsolat
 • az épület rendszerének kapcsolata a földeléshez
 • a kapcsolat legalább két vízszintes elektródát igényel, mindegyik minimum 5m hosszú legyen, vagy függőleges elektródáknál min. 2.5m hosszúságú legyen - és legalább 0.5m-t az alapszint alá, nem közelebb, mint 1m-re a faltól.
Mindegyik elektróda minimális keresztmetszete 50mm2 (Cu) kell hogy legyen, vagy 80 mm2 (Fe). Lehetséges természetes elemeket is hasznosítani mint pl. acél lemezhez csatlakoztatni, vagy konkrét szerkezeti elemeket, más földalatti fémszerkezeteket felhasználni, amelyek az alapban helyezkednek el és a minimális méretük a fenti értékeknek megfelelnek.
10.2.3. Vezetékek földelése
A megfelelő földeléshez futó vezeték keresztmetszete egyetlen szilárd vezeték nem kisebb 16mm2 (Cu-nál - csupasz vagy szigetelt), 25mm2 (Al - szigetelt), vagy 50mm2 (Fe - csupasz). Természetes elemeket felhasználni pl. a fémszerkezeteket erre a célra a folytonos vízvezetékeket, a folytonos központi fűtés csővezetékeit , de csak akkor:
 • ha azt megengedik a helyi szabályok
 • a különböző elemek közti megbízható elektromos kapcsolat garanciája
 • Ezeknek az elemeknek a keresztmetszete ( a fémrész), nem kevesebb a fent leírt értékeknél.

Ezek hasonlóan használhatók
 • az épített szerkezet fémszerkezete
 • összefüggő acélmunka (rods/bars) az épület szerkezete
 • fémhomlokzati elemek, a fémfelületek, stb
a feltevésekre alapozva:
A földeléshez futó kötést felhasználásra tiltják:
 • az elektromos hálózat védő, vagy null vezetéke
 • koaxiális kábelek árnyékolása.
10.3. Védelem a túlfeszültségek ellen
Az elektromágneses indukció eredményeként megjelenhet túlfeszültség rendszerek elosztási pontjaiban is, az előfizetők kivezetéseinél, az előfizetők vevőkészülékeinek a bemeneténél. Az ilyen túlfeszültségek kivédésére már számos eszköz létezik, amivel kivédhetők ezek a váratlan események.