A Dipol Hungaria Kft. e-Boltjában vásárolt termékek visszaküldése és a reklamációs szabályok

Az ajánlatunkban szereplő termékek mindegyike gyári garanciával rendelkezik.
Ahhoz, hogy a garancia érvényesíthető legyen garancialevelet mellékelünk. Amennyiben a gyártó a megadott termékre garancia levelet nem állít ki, úgy a vásárlási dokumentáció másolatát is elfogadjuk.
A garanciális és szavatossági javításokra vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről bővebben

1. A DIPOL HUNGARIA Kft-nél a reklamáció és garancia feltételei.

1.1.
A Dipol Hungaria Kft. a 151/2003. Kormányrendelet alapján, illetve a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre (10 000 Ft feletti értékű termékekre) a kötelező 1 év jótállást vállal, azonban egyes termékekre pl. a Signal termékekre eltérő 2 év jótállást vállal. Erre vonatkozóan a törvény a szerződéses jótállási időt a felek (gyártó és forgalmazó) a köztük lévő szerződésben rögzíti, illetve a forgalmazó többet is vállalhat a törvényes jótállási időnél, de ebben az esetben azt vállalnia kell, ugyanazon jogkövetkezményekkel, mintha törvényi jótállás lenne. A gyártó illetve forgalmazó által vállalt jótállási jogok a fogyasztót megilletik. A Dipol Hungaria Kft. kizárólag akkor mentesül jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

1.2.
A garanciális plombák nem lehetnek letépve, vagy nem lehetnek sérültek.

1.3.
A garancia nem érvényesíthető, ha a termék mechanikusan Garanciálisnak nem minősül az a szerelés, amely más forrásból származik, mint amelyet a gyártó ajánl és az nem a beépítési tervek szerint lett elvégezve.

1.4.
Nem fogadható el az elemi károk pl. villámlás, szélvihar következtében meghibásodott termékek sem.

1.5.
Garanciálisnak nem minősül az a szerelés, amely más forrásból származik, mint amelyet a gyártó ajánl és az nem a beépítési tervek szerint lett elvégezve.

1.6.
A garanciális igény jelentkezésénél egy bejelentkezési lapot kérnénk kitölteni. A bejelentkezési lap formanyomtatványa elérhető nyomtatás itt.

1.7.
A bejelentkezési lapot hiánytalanul kitöltve, valamint a termékkel kapcsolatos részletes hiba leírást kérnénk, mert ennek hiányában a javítást nem tudjuk elvégezni.

1.8.
A Dipol Hungaria Kft. fenntartja magának a jogot, amennyiben kiderül, hogy a Vevő a terméket nem szakszerűen üzemelte be (szerelte be), vagy a meghibásodást elemi kár okozta, úgy a felmerülő költségeket a Vevőre hárítja.

1.9.
A Dipol Hungaria Kft. a szabálytalan üzemeltetést, vagy ennek eladásának elhanyagolása következményét nem viseli. Legfőképpen ez a kábeltévé felszerelések és az ipari televízió programokra vonatkoznak.

1.10.
A számítógépes programok garancia nélkül kerülnek eladásra. Nem garantáljuk a program futását és működését a felhasználó adott szoftverkörnyezetével ellátott számítógépén.

1.11.
Nem garantáljuk a kompatibilitását más eladott termékekhez.

2. A reklamáció alapjainak részletei.

2.1. Küldemények

2.1.1.
Arról a sérülésről, amelyik a szállítás közben történt, a futár cég szabályzata dönt. Minden küldemény biztosítva van.

2.1.2.
A Vevőnek mindig ellenőriznie kell a csomagokat és a tartalmukat a kézbesítés megtörténtekor a futár jelenlétében

2.1.3.
A csomagban keletkezett látható kár ügyében (feltételezhető, hogy a termékek is megsérültek, vagy elveszett lehet) akkor a küldeményt ne vegye át, írja felül a megjegyzésnél a szállítólevélen a sérülés tényét és adja vissza a futárnak, aki a küldeményt visszajuttatja hozzánk.

2.1.4
A szállított küldeményt, amelynek szállítás közben mechanikai sérülési nyomai vannak és csak a csomag felnyitásánál derül ez ki, úgy erről azonnal telefonon informálni kell bennünket (tehát még a szállítási napon) Tel:+36 52 890371. Ha a küldemény 16 óra után volt szállítva, akkor az információt a következő munkanap 12.00 óráig juttassák el.
Ennek elmúltával, minden követelés a mechanikai sérülést illetően pl.széttört, vagy sérült felépítmény, nem lesznek figyelembe véve
servicekukac.antennak.hu
Ez lehetővé teszi, hogy azonnal értesüljünk az eseményről és el tudjuk indítani a rendelésüknek megfelelően az újabb szállítást.

2.1.5
Ha a szállítmány beérkezése után úgy tűnik, hogy a szállítmány tartalma nem felel meg az értékesítésben foglalt dokumentumoknak úgy kérjük tegye meg észrevételét a +36 52 890371 telefonszámon, vagy e-mailben a helyzet leírásával informskukacostelsat.hu
2.2. Visszaadás, elállási jog.

2.2.1.
Az elállási jogból kifolyólag a vevő a nálunk vásárolt terméket indoklás nélkül a kézbesítés dátumától, tehát az átvételtől számított 14 naptári napon belül jogosult visszaküldeni.
A VEVŐ, vagy FOGYASZTÓ a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
A VEVŐ elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval.
A VEVŐ a mellékletben található nyilatkozatminta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. klikk ide
A Dipol Hungaria Kft. az elállási nyilatkozatot megérkezését haladéktalanul visszaigazolja! Érvényes a nyilatkozat, ha az a határidő lejárta előtt lett elküldve és ennek bizonyítása a VEVŐT terheli.

2.2.2.
A visszaszállítás során a kárveszély a Vevőt terheli, ezért javasoljuk a termék biztonságos csomagolását, amelyre a legcélszerűbb megoldás a gyári csomagolás. Ha a Vevő indoklás nélkül, a fent meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket visszaszolgáltatni, a Vevő által kifizetett összeget az Eladó az elállást követő tizennégy napon belül visszatéríti a Vevőnek.

2.2.2.
A vevő az elállás során visszaküldött terméket saját költségére küldheti vissza. A csomagra írják rá VISSZA A FELADÓNAK.

2.3. Az áru nem használható.

2.3.1. Üzembe helyezés előtti hiba.

2.3.1.1.
Ha az átvétel után 72 órán belül kiderül, hogy a termék valamilyen okból kifolyólag hibás (tehát új beszerelés után nem üzemel megfelelően) akkor a terméket a Dipol Hungaria Kft. Antenna Kisáruház 4026 Debrecen Mester u.3-5 vevőszolgálatára kérjük visszaküldeni előzetes egyeztetés után: servicekukacantennak.hu vagy +36 52 890371. Ez azért is szükséges, hogy adott esetben segíteni tudjunk, nehogy hibátlan készüléket küldjenek vissza. A valóban meghibásodott termék minden küldéssel kapcsolatos költségét vállaljuk.

2.3.1.2.
A terméket az eredeti csomagolásban, gondosan becsomagolva, kitöltött bejelentési lappal, garancia jeggyel, vagy ha ez nem volt, úgy vásárlási dokumentáció másolatával kérjük visszaküldeni. A csomagolásban helyezze el ezt az írást "ELADÁS ELŐTTI - SZERVIZ".

2.3.1.3.
A nem használható terméknél, szerelvénynél használati nyomok nem fedezhetők fel, hiánytalan és sérülésmentes a csomagolás, akkor teljes értékű termékre cseréljük ki és saját költségünkre küldjük el, ha ez nem lehetséges akkor a pénzt visszafizetjük.

2.3.1.4.
A nem használható terméknél, szerelvénynél a használatnak nyoma van, vagy hiányos, esetleg sérült a csomagolás, más okból nem cserélhető, akkor a termék a lehető legrövidebb időn belül javításra kerül és saját költségére el lesz küldve a vevőnek.

2.3.1.5.
A garancia érvényesítéséhez a pontosan kitöltött űrlap szükséges. A bejelentőlap nyomtatványa elérhető Bejelentőlap nyomtatása itt.
2.3.2. Ha termék beüzemeléskor sérül meg.

2.3.2.1.
A sérült szerelvény ha garanciális visszaküldésre kerül ( tehát belső meghibásodás, de nem külső behatás miatt) akkor saját költségére kell visszaküldeni. A Dipol Hungaria Kft. költségére, tehát utánvéttel visszaküldött termékeket nem veszünk át, ha csak ez előzetesen a Vevőszolgálattal nem lett egyeztetve.

2.3.2.2.
Ha az elküldött berendezés garanciális javításnak nem minősíthető, úgy javítási költség lesz felszámolva.

2.3.2.3.
Ha meg lesz állapítva, hogy a termék ép, de a kezelése, vagy szerelése nem megfelelően történt, akkor el lesz küldve, de 1000 Ft-tól 7000 Ft. nettó szervizdíj költséget számolunk fel a a vevő költségéhez, a szereléstesztelésre.

2.3.2.4.
A reklamált szerelésekhez hiánytalanul el kell küldeni ( tehát pl. ha a műholdvevő nem kellően működik, akkor a távirányítóval együtt kell küldeni) és gondosan becsomagolva, az eredeti csomagolásban a kitöltött űrlappal és garancialevéllel , vagy ha azt nem adták a vásárláskor, akkor a vásárlási dokumentum másolatával. A csomagolásra feltétlen kérjük ráírni "SZERVIZ".

2.3.2.5.
A garancia bejelentéshez a pontosan kitöltött bejelentkezési lap szükséges. A bejelentkezési lap nyomtatvány elérhető
itt.

2.3.2.6.
A garancia megindoklása esetében a szerelés a lehetséges legrövidebb idő alatt lesz megjavítva. Vitás esetekben útmutatást ad az ügy rendezésére a - POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV

2.3.2.7.
Ha nem sikerül a terméket megjavítani és újra történő cseréje sem oldható meg, ebben az esetben a - termék árát teljes egészében visszafizetjük.